Barcelona

Escola Drassanes
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Activitat a l'Escola Drassanes la nit abans.