Barcelona

Escola Elisenda de Montcada
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Es fuig amb les urnes en quatre ocasions per falsos avisos que ve la policia.
Els primers votants voten amb normalitat.