Barcelona

Escola Ignasi Iglesias
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Els titulars de les meses no es presenten i els voluntaris n'agafen el relleu. A l'hora de fer el recompte hi ha poca gent i es fa una crida als veïns per tal que vagin a protegir els vots.