Barcelona

Escola Llacuna del Poble Nou
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Acaben de començar a votar.
Començant a votar.
Es vota amb tranquil·litat.
Cues molt llargues.