Barcelona

Escola Llacuna del Poble Nou
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.