Barcelona

Escola Mar Bella
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
El dia abans. Escoles obertes.
Just abans d'obrir per votar.
La gent crida "Hem votat"
Llegint els resultats.