Barcelona

Escola Pere IV
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
La gent espera a que comenci la votació mentres criden "Votarem". Vídeo de BTV.
S'ha acabat la votació.
Es demana a la gent que no es mogui fins que es faci el recompte i es donin els resultats.