Barcelona

Escola Projecte
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Càrrega policial a l´exterior i a l´interior del col·legi electoral
Els votants canten "L'estaca" defensant el centre
Molts agents a l'exterior. Tensió i crits
Accedeixen des del carrer trencant la porta d'entrada
Els antiavalots trenquen la porta d'accés