Barcelona

Escola Reina Violant
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Resum de la jornada. (Vídeo de Janine Gloor)