Barcelona

Escola Superior Disseny i d'Art i Llotja de Sant Gervasi
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.