Barcelona

Escola Torrent d'en Melis
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment donat es tem que hi pugi anar la Policia Nacional i es decideix protegir a la gent gran i als nens al menjador de l'escola.
S'aplaudeix a la gent que s'ha quedat a dormir a l'escola.
Es dóna les gràcies a la gent que ha estat a les meses.