Barcelona

Escola Univers
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.