Barcelona

Espai Francesca Bonnemaison
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Inicialment s'hi havia de votar i fins i tot hi va haver gent concentrada a la matinada. Finalment el centre es va clausurar.