Barcelona

Espai Putxet
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
A les quatre del matí uns encaputxats tiren pedres, ous, orina i escombraries. Trenquen algunes portes. Durant la jornada es vota amb tranquil·litat.