Barcelona

IES Joan Fuster
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
La Policía Nacional, tot i la gran quantitat de votants, carrega, accedeix al centre i s´emporta les urnes.
Marxen amb les urnes.
Resum curt d'imatges de la jornada
Resum llarg d'imatges de la jornada