Barcelona

IES La Sedeta
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Votat amb normalitat.