Barcelona

Escola Infant Jesús
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial

Càrrega policial però no acaben podent entrar al col·legi electoral. En aquest col·legi electoral hi vota Artur Mas.

Arriba la Policia Nacional, moment d'incertesa