Barcelona

Institut Escola El Til·ler
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
El dia abans fan sessiló de zumba.
La gent crida "Votarem"
Dintre del centre, la gent també crida "Votarem"
Es formen cues molt llargues per votar.
Il·luminen als membres de les meses per poder fer el recompte.