Barcelona

Institut Lluís Vives
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Matinada.
Nou del matí. Cantant "Els Segadors"
Cantant "L'Estaca" mentres s'esperen per votar.
Més de 300 persones davant del centre.
La cua cada cop més més gran.
La fila per votar gairebé envolta tot el col·legi.
Aplaudint a la gent que va a votar i té mobilitat reduïda.
Un cor amenitza l'espera.
Hi ha una multitud molt gran.
Queda menys d'una hora per tancar el col·legi i encara hi ha molta gent al pati.