Barcelona

Institut Príncep de Viana.
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. El centre està unit a l'Escola Pegaso. Per tant una bona part de les activitats es va fer conjuntament amb aquesta escola.