Barcelona

Institut Sant Andreu
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha nervis perquè la policia ha actuat en molts centres de la zona.