Barcelona

Institut Valldemosa
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Ja s'ha votat i s'ha fet el recompte. La gent crida "Independència"