Barcelona

IES Joan Boscà
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Antiavalots de la Policía Nacional carreguen i accedeixen al col·legi electoral. Només s'emporten papertes en blanc, no troben les urnes.
Durant la nit, els votants protegeixen el local, canten.
Normalitat abans de l'arribada de la Policía Nacional
Arriben les furgonetes de la Policía Nacional
Gravació des d'una vista general
Empentes per les escales 2
Empentes per les escales
Gravació des de la porta
Gravació des de la porta 2
Trenquen la porta per accedir al col·legi electoral
"Els Segadors" amb els agents a l'interior
Agents en formació per evitar l'entrada de cap votant
Els agents marxen, segueixen carregant