Barcelona

IES Joan Boscà
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Antiavalots de la Policía Nacional carreguen i accedeixen al col·legi electoral. Només s'emporten papertes en blanc, no troben les urnes.
Arriben les furgonetes de la Policía Nacional
Gravació des d'una vista general
Empentes per les escales 2
Trenquen la porta per accedir al col·legi electoral
"Els Segadors" amb els agents a l'interior
Els agents marxen, segueixen carregant