Barcelona

IES Joan Boscà
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Antiavalots de la Policía Nacional carreguen i accedeixen al col·legi electoral. Només s'emporten papertes en blanc, no troben les urnes.
Gravació des d'una vista general
Empentes per les escales
Trenquen la porta per accedir al col·legi electoral
Agents en formació per evitar l'entrada de cap votant
Els agents marxen, segueixen carregant
"Els Segadors" amb els agents a l'interior