Barcelona

CEIP Mare Nostrum
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Antiavalots de la Policía Nacional aparten els votants per poder entrar al centre
Matinada.
Helicòpter sobrevolant l'escola
Arriben les furgonetes.
Cues per votar
Es desallotja l'entrada.
Gravació
Des de l'exterior
Des de l'exterior 2
Els antiavalots aparten els votants
La gent els acomiada cridant "Votarem"