Barcelona

Institut Pau Claris
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
Antiavalots de la Policía Nacional carreguen amb duresa a l'entrada del col·legi electoral
Desallotjament des de l'exterior
Gravació des de les escales
Documental del què va succeir al Pau Claris.