Barcelona

Escola Pau Romeva
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Col·legi clausurat

Antiavalots de la Policía Nacional arriben i carreguen. No requisen les urnes pero clausuren el col·legi electoral sobre les 14h.

Arriben els antiavalots de la Policía Nacional
Votants protegint el col·legi electoral
Antiavalots en formació
A l'interior
A l'interior amb la Policía Naciona en formació i sortint
Es retirent del lloc
9 Trets quan estan marxant