Barcelona

Serveis Centrals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.