Barcelona

Serveis Matrius Catsalut.
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Es vota amb comptagotes.
Ja s'ha votat.