Barcelona

Escola Tabor
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Normalitat en la votació