Bassella-Ogern

Casa de la Vila
Alt Urgell (Lleida)
229 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.