Berga

Casino Berguedà
Berguedà (Barcelona)
16.115 habitants
Votants protegint el centre de votació. Es votarà amb normalitat.