Bítem-Tortosa

Escola Riu Avall.
Baix Ebre (Tarragona)
33.445 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.