Bonastre

Col·legi Nou
Baix Penedès (Tarragona)
661 habitants
Es vota amb normalitat.