Bordils

Ajuntament.
Gironès (Girona)
1.693 habitants
Es vota amb normalitat.