Cabrera d’Anoia

Escola Les Oliveres
Anoia (Barcelona)
1.364 habitants
Es vota amb normalitat.