Cabrera de Mar

Escola Pla de l'Avellà
Maresme (Barcelona)
4.594 habitants
Es vota amb normalitat.