Cádiz

Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya.
Sortida dels vehicles policials. Gent llençant missatges
Gravació des de l'interior