Calaf

Institut Alexandre de Riquer
Anoia (Barcelona)
3.477 habitants
Calaf ha pogut votar, resum d'imatges d'una jornada festiva.
Resum d'imatges de la jornada del referèndum