Calaf

Institut de Formació Permanent.
Anoia (Barcelona)
3.477 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment donat però, es decideix tancar els dos centres electorals del poble perquè es té por que hi vagi la Guardia Civil.