Calafell

CAP de Calafell
Baix Penedès (Tarragona)
24.898 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment del dia, el centre tanca i es centralitza la votació a l'Institut Camí de Mar