Calella

Escola Pia.
Maresme (Barcelona)
18.481 habitants
Es vota amb normalitat. El centre està obert el dia abans i hi ha gent que s'hi queda a dormir.