Calonge

Poliesportiu Municipal
Baix Empordà (Girona)
10.804 habitants
Es vota amb normalitat. El centre tanca abans per poder garantir el recompte.