Cambrils

Institut Cambrils.
Baix Camp (Tarragona)
32.855 habitants
Es vota amb normalitat.
Cantant "Els Segadors"