Can Vilalba-Abrera

CAP Vilalba
Baix Llobregat (Barcelona)
12.363 habitants
S'havia de votar al Casal Cívic que hi ha aprop, però la nit abans s'hi organitza un bingo per tal que no es pugui ocupar el centre.
El centre està ocupat per gent que no vol que es voti. S'hi organitza un bingo.