Canet de Mar

Centre Parroquial
Maresme (Barcelona)
14.423 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha molta gent durant tot el dia.
La gent està decidida a votar. Votarem!
Es treuen els bancs de l'esglèsia per fer que la gent hi pugui seure.
S'aplaudeix als bombers.
S'ha acabat la votació. S'aplaudeix a la gent que surt del centre electoral.