Canet de Mar

Escola de Teixits
Maresme (Barcelona)
14.423 habitants
Es vota amb normalitat.
Cantant "Els Segadors"