Canet de Mar

Palauet Escola Bressol
Maresme (Barcelona)
14.423 habitants
Es vota amb normalitat.