Capellades

Institut Molí de la Vila.
Anoia (Barcelona)
5.225 habitants
Es vota amb normalitat.
La nit abans es fa un taller de correfocs.