Cardona

Ajuntament de Cardona
Bages (Barcelona)
4.728 habitants
Els votants protegeixen la votació.