Castellar del Vallès

Institut de Castellar
Vallès Occidental (Barcelona)
23.776 habitants
Es vota amb normalitat.
La gent celebra que s'ha votat.