Castelldefels

CAP Can Bou
Baix Llobregat (Barcelona)
65.954 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha una gran afluència de gent.